Rick Berkhof

 

Nadat ik jarenlang binnen de financiële wereld werkzaam ben geweest wilde ik graag mijn horizon verbreden en mijn kennis en ervaring toepassen binnen de gezondheidszorgsector.
Een sector die om mensen draait en waar iedere dag weer zorg verleend wordt aan kwetsbare en hulpbehoevende medemensen. Kortom, een sector die ertoe doet. Een sector ook die aan forse veranderingen onderhevig is, die een kanteling maakt van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd en een steeds meer resultaatgerichte aanpak vraagt.
Graag wil ik toegevoegde waarde leveren vanuit mijn kennis en ervaring om deze veranderingen mee te realiseren. Kwaliteit van zorg en blijvende aandacht en focus op de klant is hierbij een blijvend belangrijke waarde.
Voordat ik als ondernemer aan de slag ging bij Proficura heb ik in de afgelopen 20  jaar brede en ruime krediet- en managementervaring opgedaan in de financiële dienstverlening op zowel operationeel/tactisch niveau als ook op strategisch niveau. Daarbij heb ik met name ruime ervaring opgedaan in de zakelijke kredietverlening zowel vanuit risico- als vanuit commercieel perspectief.
 
Mijn managementstijl karakteriseert zich door begrippen als mens- en resultaatgericht waarbij verantwoordelijkheid gegeven wordt maar ook genomen moet worden. Vertrouwen, zelfreflectie en bewustwording van eigen gedrag zijn belangrijke begrippen om te komen tot een daadwerkelijke verandering maar ook tot de gevraagde prestatie.
 
Mijn opleiding in Lausanne aan het IMD, waar ik gedurende 10 weken het Program for Executive Development heb gevolgd, heeft in belangrijke mate bijgedragen aan mijn wijze van leidinggeven en mij verder inzicht gegeven in verschillende leiderschapstijlen en effectiviteit daarvan.
Voor het realiseren van veranderingen kan ik deze ervaring goed toepassen.
 
Ik krijg energie als ik mensen in beweging krijg en met de mensen een resultaat kan neerzetten. Een resultaat dat vanzelfsprekend ten dienste staat van de klant.
 
Daarom ga ik met passie verder binnen Proficura!
 

 

 

Met 10% van het BNP is de zorg een belangrijke sector.
De vraag naar zorg groeit de komende jaren sterk.
Personeelstekort in de zorg neemt toe.
1.960 te voorkomen sterfgevallen in ziekenhuizen in 2010.
Meer concurrentie tussen zorginstellingen de komende jaren.
De behoefte aan ketenzorg neemt flink toe.
Ruim é
Ruim 2,5 miljoen vrijwilligers in de zorg.
Vergoedingen zijn steeds vaker gerelateerd aan de performance van een zorginstelling.
Zorginstellingen werken effectiever en meer vraaggericht.
50% meer zorgconsumptie per hoofd van de bevolking sinds 1972.
Steeds meer risicodragend kapitaal in de zorgsector.
66,66% van de ziekenhuizen heeft een lagere solvabiliteit dan 15% in 2009.
De zorgsector staat voor enorme investeringen om huisvesting te vernieuwen.
2.600.000 65 plussers in 2010.
4.500.000 65 plussers in 2040.
Transparantie, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg worden belangrijker.
Meer samenwerking tussen huisartsen en zorgverleners is vereist.
35.775.000.000 lasten ZVW in 2010.
Het nieuwe zorgstelstel vraagt om effectieve samenwerking tussen de zorginstellingen.
100.000 online gesprekken met hulpverleners in 2010.