Bancaire expertise in de zorg

 

Proficura lost financieringsvraagstukken op en verbetert exploitaties in de cure en care.

 

Het is evident dat beide onderwerpen nauw met elkaar verbonden zijn en in toenemende mate belangrijker worden in de zorgsector. Wij zetten onze bancaire expertise en onze kennis van de cure en care in, om de verbinding te maken tussen de zorgsector en financiële dienstverlening.

 

Daarnaast zijn we vanuit onze brede managementervaring in staat om duurzame veranderingen tot stand te brengen. Dit komt met name goed van pas bij het verbeteren van exploitaties.

 

Maar bovenal zijn we ondernemers die snel begrijpen waar het echt om gaat. Afhankelijk van uw wensen bieden wij individueel advies en project- of interim management door ervaren mensen.  

 

 

Met 10% van het BNP is de zorg een belangrijke sector.
De vraag naar zorg groeit de komende jaren sterk.
Personeelstekort in de zorg neemt toe.
1.960 te voorkomen sterfgevallen in ziekenhuizen in 2010.
Meer concurrentie tussen zorginstellingen de komende jaren.
De behoefte aan ketenzorg neemt flink toe.
Ruim é
Ruim 2,5 miljoen vrijwilligers in de zorg.
Vergoedingen zijn steeds vaker gerelateerd aan de performance van een zorginstelling.
Zorginstellingen werken effectiever en meer vraaggericht.
50% meer zorgconsumptie per hoofd van de bevolking sinds 1972.
Steeds meer risicodragend kapitaal in de zorgsector.
66,66% van de ziekenhuizen heeft een lagere solvabiliteit dan 15% in 2009.
De zorgsector staat voor enorme investeringen om huisvesting te vernieuwen.
2.600.000 65 plussers in 2010.
4.500.000 65 plussers in 2040.
Transparantie, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg worden belangrijker.
Meer samenwerking tussen huisartsen en zorgverleners is vereist.
35.775.000.000 lasten ZVW in 2010.
Het nieuwe zorgstelstel vraagt om effectieve samenwerking tussen de zorginstellingen.
100.000 online gesprekken met hulpverleners in 2010.