Exploitatie

 
De exploitatie bepaalt in toenemende mate de financierbaarheid van een ziekenhuis en een zorginstelling. Er bestaan meerdere manieren om de exploitatie te verbeteren, waarbij het de kunst is om te beginnen met de onderwerpen of thema´s die het snelst tot resultaat leiden.
 
Uw kennis
Hierbij gebruiken wij de aanwezige kennis in de organisatie om tot een snelle analyse te komen van de mogelijke quick wins. Vervolgens stellen we doelen in samenspraak met de opdrachtgever. En dan? Aan de slag, doen!
 
In eerste instantie op de plek waar de actie plaatsvindt en waar vaak een groot deel van de exploitatie tot stand komt: de werkvloer. Gesprekken met medewerkers en waarnemingen helpen ons om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en van de meest effectieve en productieve aanpak.
 
Proficura
Wij organiseren en realiseren een verbetering van de exploitatie vanuit verander-, project- of interim-management. Deze competenties zijn aanwezig bij Proficura en worden ingezet voor procesverbeteringen, verkorting van procedures, wijzigingen van patiëntenstromen, slimmere en innovatieve werkwijzen en het realiseren en implementeren van effectieve stuurinformatie.
 
Met 10% van het BNP is de zorg een belangrijke sector.
De vraag naar zorg groeit de komende jaren sterk.
Personeelstekort in de zorg neemt toe.
1.960 te voorkomen sterfgevallen in ziekenhuizen in 2010.
Meer concurrentie tussen zorginstellingen de komende jaren.
De behoefte aan ketenzorg neemt flink toe.
Ruim é
Ruim 2,5 miljoen vrijwilligers in de zorg.
Vergoedingen zijn steeds vaker gerelateerd aan de performance van een zorginstelling.
Zorginstellingen werken effectiever en meer vraaggericht.
50% meer zorgconsumptie per hoofd van de bevolking sinds 1972.
Steeds meer risicodragend kapitaal in de zorgsector.
66,66% van de ziekenhuizen heeft een lagere solvabiliteit dan 15% in 2009.
De zorgsector staat voor enorme investeringen om huisvesting te vernieuwen.
2.600.000 65 plussers in 2010.
4.500.000 65 plussers in 2040.
Transparantie, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg worden belangrijker.
Meer samenwerking tussen huisartsen en zorgverleners is vereist.
35.775.000.000 lasten ZVW in 2010.
Het nieuwe zorgstelstel vraagt om effectieve samenwerking tussen de zorginstellingen.
100.000 online gesprekken met hulpverleners in 2010.