Job Hamming  

 

In 2009 heb ik (vanuit mijn professie) voor het eerst kennisgemaakt met de zorgsector. Daarvoor kwam ik vooral bij financiële instellingen over de vloer, waar ik een verscheidenheid aan opdrachten heb uitgevoerd.
 
Wat me vooral raakte in de eerste opdracht die ik voor een zorginstelling uitvoerde, was de enorme betrokkenheid van het verzorgend- en verplegend personeel bij hun cliënten. Ik kwam erachter, dat deze medewerkers vooral voor hun vak gekozen hebben omdat ze begaan zijn met mensen. Op dat moment heb ik voor mezelf de keuze gemaakt hier een bijdrage aan te willen leveren. Sindsdien heb ik uitsluitend opdrachten uitgevoerd voor zorginstellingen.
 
Mijn bijdrage bestaat voornamelijk uit het vereenvoudigen van complexe vraagstukken door de complexiteit terug te brengen tot de essentie, de eenvoud. De analyse hiervan begint wat mij betreft altijd op de werkvloer, daar waar de actie is.
 

Het meeste plezier beleef ik aan opdrachten waar ik als sparringpartner van directie en management kan meedenken over de strategie en vervolgens de ruimte krijg om deze samen met de medewerkers tot uitvoering te brengen. Hierbij steek ik graag samen met de mensen uit de organisatie de handen uit de mouwen, omdat zij de kennis hebben die nodig is om verbeteringen duurzaam te kunnen implementeren.

 

 

Job Hamming, partner
M +31 (0)6 23 96 44 71
E job.hamming@proficura.nl

 

 

Met 10% van het BNP is de zorg een belangrijke sector.
De vraag naar zorg groeit de komende jaren sterk.
Personeelstekort in de zorg neemt toe.
1.960 te voorkomen sterfgevallen in ziekenhuizen in 2010.
Meer concurrentie tussen zorginstellingen de komende jaren.
De behoefte aan ketenzorg neemt flink toe.
Ruim é
Ruim 2,5 miljoen vrijwilligers in de zorg.
Vergoedingen zijn steeds vaker gerelateerd aan de performance van een zorginstelling.
Zorginstellingen werken effectiever en meer vraaggericht.
50% meer zorgconsumptie per hoofd van de bevolking sinds 1972.
Steeds meer risicodragend kapitaal in de zorgsector.
66,66% van de ziekenhuizen heeft een lagere solvabiliteit dan 15% in 2009.
De zorgsector staat voor enorme investeringen om huisvesting te vernieuwen.
2.600.000 65 plussers in 2010.
4.500.000 65 plussers in 2040.
Transparantie, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg worden belangrijker.
Meer samenwerking tussen huisartsen en zorgverleners is vereist.
35.775.000.000 lasten ZVW in 2010.
Het nieuwe zorgstelstel vraagt om effectieve samenwerking tussen de zorginstellingen.
100.000 online gesprekken met hulpverleners in 2010.