Uw zorg, onze uitdaging >>

De zorgmarkt wordt momenteel bestookt met ingrijpende veranderingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving. Elke minimale verandering kan een grote impact hebben op medewerkers, maar ook op hun cliënten. Het draait in de zorg immers allemaal om mensen. Het is dan ook een uitdaging om nieuwe ontwikkelingen om te zetten in voordelen. Proficura gaat deze uitdaging graag met u aan.

 

 

Uw medewerkers, onze implementatiekracht >>

Proficura betrekt zowel medewerkers als cliënten in de uitvoering van haar opdrachten, want zij spelen een cruciale rol bij het laten slagen van elke verandering. U heeft de kennis, Proficura de implementatiekracht.

 

 

 

Uw doel, onze expertise >>

Wij werken vanuit ervaring op het gebied van algemeen - en financieel management en zijn in staat deze ervaring resultaatgericht in te zetten in de zorgsector. Zowel op strategisch- als operationeel niveau zijn wij een volwaardig gesprekspartner. We steken graag de handen uit de mouwen om er samen voor te zorgen dat u uw doel bereikt.

Met 10% van het BNP is de zorg een belangrijke sector.
De vraag naar zorg groeit de komende jaren sterk.
Personeelstekort in de zorg neemt toe.
1.960 te voorkomen sterfgevallen in ziekenhuizen in 2010.
Meer concurrentie tussen zorginstellingen de komende jaren.
De behoefte aan ketenzorg neemt flink toe.
Ruim é
Ruim 2,5 miljoen vrijwilligers in de zorg.
Vergoedingen zijn steeds vaker gerelateerd aan de performance van een zorginstelling.
Zorginstellingen werken effectiever en meer vraaggericht.
50% meer zorgconsumptie per hoofd van de bevolking sinds 1972.
Steeds meer risicodragend kapitaal in de zorgsector.
66,66% van de ziekenhuizen heeft een lagere solvabiliteit dan 15% in 2009.
De zorgsector staat voor enorme investeringen om huisvesting te vernieuwen.
2.600.000 65 plussers in 2010.
4.500.000 65 plussers in 2040.
Transparantie, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg worden belangrijker.
Meer samenwerking tussen huisartsen en zorgverleners is vereist.
35.775.000.000 lasten ZVW in 2010.
Het nieuwe zorgstelstel vraagt om effectieve samenwerking tussen de zorginstellingen.
100.000 online gesprekken met hulpverleners in 2010.